Warunki reklamacji i zwrotów towaru

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy). Zapakowane produkty należy odesłać na adres: Mcolors, ul. G. Przemyka 3, 03-982 Warszawa.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów. PACZKI POBRANIOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie, będącej następstwem wadliwości materiałów, lub technologii wykonania.

W przypadku niemożności lub nieopłacalności wykonania naprawy szkody nabywcy przysługuje prawo wymiany na nowy lub zwrot kosztów.

Reklamacja zostanie rozpatrzona po dostarczeniu towaru z dokładnym opisem usterki. Nabywca dokonuje przesłania towaru na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, przechowywania i zanieczyszczeń);
  • uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres: Mcolors ul. G. Przemyka 3, 03-982 Warszawa.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.